onsdag 21 april 2021

Råd för disputaion

Du har redan klarat det när du stiger upp på scenen (finns säkert ett signat ok från rektorn) så ta det lugnt och njut av de 2 timmar uppmärksamhet du får, det var lite nervöst före men rätt kul under tiden.

Några av Papperna kommer få reject av journaler (gäller alla som någonsin disputerat) så alla vet att de inte är perfekta ännu. Jag har fortfarande 2 opublicerade från avhandlingen.

Läs igenom alla kapitel, sätt en post-it lapp i alla kapitel där du skriver ner frågan, metoden, bidraget svårigheter, hur du kunde ha gjort om du hade bättre data.

Se vad opponenten har skrivit som är liknande ditt.

Se om du citerar opponenten.

Läs igenom vad kommittén har publicerat. Om något liknar ditt så läs det iaf översiktligt.

Någon i kommittén kommer ha dålig koll på ämnet och ställa en fråga för att verka smart som inte har så mycket med det hela att göra. Svara tillbaka snällt och säg att det var en bra fråga.

Säg alltid att allt var en bra ställd fråga, ish 😊

En bra opponent kommer pusha dig men stanna ungefär där din gräns är dvs se vad du klarar av.

Man kan svara på frågor genom att säga att det var en bra fråga, prata lite generellt och sedan säga att du kommer ta med det till det fortsatta arbetet.

Opponentens jobb är att opponera på dina papper så bli inte sur om denna gör sitt jobb.

Försök få det till en dialog, du kan alltid svara hur du tänker och sedan fråga om opponenten hade gjort annorlunda.

Opponenten kommer gå igenom ett papper åt gången så när den är klar med ett läggs det till handlingarna och det är lite mindre tid kvar av plåga.

Förbered ett 1 minutstal om varför avhandlingen är intressant samt bidraget i dess olika delar, kan vara flera vitt skiljde saker.

Drick inte för mycket loka under tiden, man blir pissnödig.   

Lägg över så mycket middag/fest planering som möjligt på någon annan.